top of page
IMG-20210510-WA0000.jpg

OSLAVA SMÍŘENÍ 2024

400 let po bitvě na Bílé hoře došlo k symbolickému usmíření mezi protestanty a katolíky.

Léta byla Bílá hora symbolem rozdělení mezi protestanty a katolíky. A ještě nedávno se zdálo, že společnou řeč nenajdou. Po generace bylo nemyslitelné, aby se společně modlili. 

 

U 400 výročí bitvy 8.11.2020 jenom symbolicky (z důvodu pandemie covid-19 ) proběhlo smíření přímo u mohyly za účasti televizní kamery mezi 1 protestantským pastorem a 1 katolickým knězem. Půl roku později 8.5.2021 - již situace umožnila, aby se konalo velké shromáždění za účasti biskupa a hlavních představitelů evangelikálních a protestantských církví, u kterého se 60 protestantských pastorů a 60 katolických kněží obejmulo, symbolicky odhodili meče a rozhodli se, že z mečů ukují radlice a budou spolupracovat (srov: Izaiáš 2:4b: "i překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ proti národu již nepozdvihne meč a už se nebudou cvičit v boji.") 

Byla to pro nás velká událost! Na toto čekaly generace věřících. Vzácný dar od Hospodina. 

Tuto událost SMÍŘENÍ jsme se rozhodli slavit a tím si ji stále připomínat! 

V letošním roce nás čeká třetí Oslava Smíření. Bude probíhat od 7.5. 18h do 8.5. 18h u Mohyly na Bílé hoře v Praze. 

Zároveň v krajských městech budou probíhat 8.5. chválová setkání, se kterými se v Duchu propojíme mezi 14 a 16 hodinou.


Z programu letošní oslavy vás chceme upozornit opět na kapelu Timothy a balet Ballet Magnificat.

Těšíme se na vás v Praze nebo v jiném krajském městě. 

 

Předně prosíme o modlitby za nás a celou Oslavu Smíření. Celá akce je financována z dobrovolných darů a příspěvků. Pokud toužíte podpořit toto dílo i finančně, můžeme vám vystavit potvrzení pro daňové účely - do poznámky zadejte svůj email. Číslo účtu: 2102493669/2010

programBH24.jpg

SMÍŘENÍ BÍLÁ HORA

bottom of page