top of page
IMG-20210510-WA0000.jpg
letak2_edited.png

Opět pořádáme k Oslavě Smíření na Bílé hoře 24 hodin chval.

8.5. odpoledne (14 - 16 hod) zveme krajská města, aby se k nám přidala. Více informací je zde.

Zveme Vás na modlitební setkání každou neděli v 9h k mohyle na Bílé hoře

 

Společenství na Bílé Hoře

Jsme společenství křesťanů napříč denominacemi. Nerozdělujeme se podle denominací, ale jsme prostě děti Boží. Toužíme žít smíření nejen mezi katolíky a protestanty, ale všude tam, kde je smíření potřeba. Vidíme jako nejdůležitější, aby celá naše země byla smířená s Bohem, a v druhé řadě, aby lidé našli smíření jeden s druhým.

Setkáváme se na místě bitvy na Bílé hoře (1620) od dubna roku 2020 každou neděli (od 9 hodin), abychom se modlili, oslavovali našeho krále a nesli dobrou zprávu o smíření. Jste srdečně zváni v neděli k mohyle a i pak na následné sdílení do kláštera.

Během roku složíme chválou a uctíváním i na jiných místech a vydáváme se na spanilé jízdy do různých krajů ČR.

Oslava smíření

V roce 2021 proběhl "akt smíření", kdy se na Bílé hoře sešlo 60 kněží a 60 pastorů, aby si vzájemně odpustili, žehnali a objali se. Aby 400 leté dědictví Bílé hory bylo uzdravené. Věříme, že na Bílé hoře se bratři nevraždí, ale milují se. Už v tomto roce proběhlo 24 hodin chval. 

V roce 2022 jsme uspořádali první výročí smíření. Opět s 24hodivými chválami. Měli jsme vzácné hosty (Timothy (SR) a Filia (ČR) ) a další týmy, které nám pomohly celý ten čas zůstat ve chvále našeho Otce. Zároveň jsme pozvali do chval i Moravu (Brno) a Slezsko (Jeseník). Prožili jsme výzvu, abychom vyšli a sloužili Hospodinu.

Následující rok (2023) jsme znovu vyšli sloužit našemu Bohu. Rozhodli jsme se pozvat k oslavě krajská město. V tomto roce se přidalo Ústí nad Labem, České Budějovice, Brno.  V Praze na Bílé hoře byla oslava od 7. 5. od 16 hodin do 8. 5. do 16 hodin opět za účasti kapely Timothy (7.5. v 18 hodin).

V roce 2024 nás čeká další díl oslavy smíření a znovu se k nám budou přidávat krajská města.

SMÍŘENÍ BÍLÁ HORA

bottom of page